Thông báo

Bộ phận kỹ thuật đang tạm dừng hệ thống để bảo trì. Kính thông báo đến Quý Doanh nghiệp, đơn vị nắm thông tin. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này.

Xin trân trọng cảm ơn!